@lorrinaheisey LIVE SALE 5.23.2023 – 122

$1,007.00

Out of stock

SKU: nottheeasybake3232023-25-25-25-25-25-25-25-21 Category:

Green Apophyllite- India 66
Chromium Garnet- Pakistan 25
Amphibole Quartz- Brazil 63
Amphibole Quartz- Brazil 57
Halite- Searles Lake, California 43
Phantom Quartz- India 89
Fluorite Octahedron- Illinois 72
Tanzanite- Tanzania 306
Titanite- Pakistan 270
Shipping 16